Sesungguhnya pertanian satu perniagaan. Justeru, tindakan mantap dengan strategi dan pemantauan perlu dijalankan dengan sempurna. Kajian perbandingan dengan apa yang dilakukan di luar negara seperti Thailand, Holand, China, Eropah dan sebagainya boleh membantu memajukan tanah-tanah pertanian terbiar.

Antara yang boleh digunakan adalah pendekatan institusi ekonomi yang diperkenalkan Profesor North dari Amerika Syarikat. Beliau memperoleh anugerah Nobel Laurette dalam bidang sains ekonomi pada 1993. Pendekatan sains ekonomi ini telah digunakan untuk memajukan ekonomi di seluruh dunia dalam pelbagai aspek kehidupan.

Profesor North mengatakan bahawa ciri-ciri semula jadi sesebuah masyarakat atau budaya mereka perlu difahami – hasrat, masalah, tradisi, gaya hidup, cara berfikir, bekerja dan membuat keputusan dalam aktiviti kehidupan seharian perlu dikaji dengan mendalam. Naratif kehidupan sesebuah masyarakat dilingkungi kerangka perundang­an, ekonomi dan sosial mereka. Jadi, apabila perkara ini diketahui sedalam-dalamnya, maka jalan untuk mengubah cara hidup mereka secara komprehensif boleh dilaksanakan.

Polisi tanah boleh digubal untuk menentukan arah masa hadapan sesuatu kelompok masyarakat. Kemudian, barulah instrumen lain seperti akta, enakmen dan sebagainya diguna pakai. Seterusnya, pindaan yang berkaitan dibuat selaras dengan perubahan hidup masyarakat dinamik yang perlu dilakukan dari semasa ke semasa.

Pada 2014, Jabatan Pertanian melaporkan terdapat kira-kira 120,000 hektar tanah terbiar di seluruh negara. Keluasan ini hampir sama de­ngan seluruh Melaka, Negeri Sembilan, Perlis, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya jikalau dicampurkan. Keluasan berkenaan melibatkan tanah-tanah terbiar dalam pelbagai kategori guna tanah termasuk tanah-tanah kerajaan, tanah-tanah Rezab Me­layu, tanah-tanah berbentuk keagamaan, tanah projek perumahan terbengkalai dan tanah yang dimiliki agensi kerajaan.

Dengan tanah yang luas tetapi tidak produktif ini, punca kenapa terbiar perlu dicari supaya jalan penyelesaian boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian. Sudah tentu punca tanah terbiar tidak sama antara lokasi, kawasan, daerah, wilayah dan sebagainya.

Sebenarnya isu tanah terbiar juga menyinggung isu lain termasuklah keselamatan makanan. Menurut Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, negara mengimport nilai makanan RM221.81 bilion sejak 10 tahun lepas.

Sungguhpun, pelbagai usaha telah dijalankan untuk mengurangkan nilai import makanan ini, kita percaya ikhtiar dan daya usaha masih perlu diteruskan. Salah satu caranya adalah memajukan tanah-tanah pertanian yang terbiar. Secara umum, sekiranya kita boleh keluarkan nilai makanan dan mengeksport RM1,000 daripada sehektar tanah pertanian terbiar, dengan keluasan 120,000 hektar maka kita boleh keluarkan sebanyak RM120 juta nilai makanan pada sesuatu masa. Jumlah nilai makanan ini cukup besar untuk menjamin keselamatan makanan negara.

Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah tanah-tanah pertanian terbiar ini? Kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa punca tanah berkenaan terbiar perlu diperincikan. Langkah yang diambil Kerajaan Sarawak memansuhkan cukai tanah pertanian merupakan satu tindakan untuk memajukan tanah-tanah pertanian terbiar sekalipun mereka kehilangan hasil jutaan ringgit.

Melalui R&D didapati terdapat beberapa punca tanah terbiar di negara kita. Kajian di luar negara pula mendapati beberapa punca yang hampir serupa. Kajian yang dijalankan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan menunjukkan bahawa perundang­an tanah, sikap pemilik tanah dan kewangan mereka menjadi punca yang menyebabkan berlakunya tanah-tanah pertanian terbiar.

Sedikit-sebanyak perundangan berkaitan tanah menjadikan pemilik sukar untuk memajukan tanah-tanah mereka terutama apabila mereka tiada pengetahuan tentang kaedah tukar syarat tanah, proses pembangunan tanah dan sebagainya. Begitu juga dengan kedudukan kewangan pemilik yang kurang untuk memajukan tanah mereka.

Paling penting ialah sikap pemilik terhadap pemajuan tanah-tanah pertanian itu sendiri. Ada yang memiliki tanah di tempat lain, atau tinggal di luar kawasan, atau hanya memerap tanah berkenaan menanti waktu pencen untuk mengerjakannya. Ada pula pemilik yang sudah tua dan uzur dan tidak dapat menjalankan kerja-kerja di ladang. Ada juga pemilik yang hanya menunggu masa untuk menjual dengan harga yang tinggi jikalau ada permintaan untuk membeli tanahnya. Mereka tahu tanpa berbuat apa-apa di atas tanah pun, nilai tanah berkenaan akan meningkat terutama sekali apabila pembangunan menjadi semakin hampir dengan tanah mereka.

Jadi, apabila kajian telah disi­apkan dan punca-punca tanah terbiar mengikut kawasan telah diketahui, strategi untuk mengubah minda dan mengerjakan tanah boleh dimulakan. Pemilik yang berminat boleh dijemput. Sepakat membawa berkat. Tenaga profesional boleh membantu. Baja, biji benih dan peralat­an boleh dihulurkan. Pemantauan berkala boleh dijalankan. Kualiti produk pertanian boleh dikeluarkan. Pemasaran berjalan lancar. Kejayaan menanti di hadapan.

Tanah terbiar bukan lagi mundur dan tidak produktif tetapi maju dan menghasilkan. Pendapatan rakyat luar bandar meningkat. Negara menuju wawasan 2020 negara maju dan berpendapatan tinggi.

PROFESOR DR. ISMAIL OMAR ialah pensyarah di Jabatan Pengurusan Harta Tanah, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Beliau juga Presiden Pertubuhan Profesional Tanah Malaysia (PERTAMA) dan penulis bersama buku Tanah Pertanian Terbiar – Pendekatan Ekonomi Institusi terbitan UKM pada 2014.