Membentuk minda, sikap kelas pertama cintakan kebersihan

Posted on

Pemandangan segelintir penduduk di beberapa pekan serta bandar Australia berkaki ayam ketika keluar dari kenderaan untuk ke pasar raya atau bersiar-siar setiap kali tiba musim panas bukanlah sesuatu yang unik atau pelik. Malah, mengikut rakan yang pernah berkunjung ke New Zealand, perkara sama turut dilakukan penduduk negara itu setiap kali tiba musim panas.

Tahap kebersihan yang tinggi di bandar serta pekan di negara maju itu menyebabkan penduduknya hilang rasa jijik untuk memijak laluan pejalan kaki, tanah, rumput atau jalan raya tanpa sebarang alas kaki.

Apabila bercakap mengenai kebersihan, perkara pokok yang perlu ditangani adalah sikap masyarakat itu sendiri terhadap pengurusan kebersihan. Tidak dinafikan ada negara maju yang mengambil masa ratusan tahun untuk menerapkan budaya mementingkan kebersihan dan alam sekitar dalam kalangan rakyatnya.

Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Begitu juga dengan sikap dan tabiat masyarakat negara ini.

Dalam usaha membentuk minda, sikap dan tabiat serta budaya penduduk negara ini menjadi masyarakat berminda kelas pertama yang bertanggungjawab, memiliki nilai etika, progresif dan kesedaran tinggi dalam kebersihan serta keindahan persekitaran dan kelestarian alam sekitar, Solid Waste Corporation (SWCorp) menyediakan Pelan Transformasi Minda (PTM).

Berbekalkan enam fasa iaitu kesedaran, pendidikan, amalan, penghayatan, pembudayaan dan penyebaran, SWCorp berharap dapat mewujudkan persekitaran bersih dan indah serta hijau dan masyarakat bangga serta mahu turut serta mengekalkan kebersihan dan keindahan alam sekitar.

Berbalik kepada jumlah sisa pepejal negara, ia meningkat kepada 33,000 tan sehari pada tahun 2013 berbanding hanya 19,000 tan sehari pada tahun 2005.

Bukan itu sahaja, kadar kitar semula nasional masih rendah iaitu 10.5 peratus berbanding negara maju yang sudah melebihi 40 peratus.

Lebih menyedihkan, kandungan sisa makanan dalam sisa pepejal yang dibuang juga adalah tinggi iaitu sebanyak 45 peratus atau 15,000 tan sehari. Daripada jumlah ini, sebanyak 60 peratus atau 8,000 tan sehari adalah pembaziran makanan yang boleh dikurangkan (bersamaan dengan sumber bekalan makanan untuk seramai enam juta orang).

Cabaran terap semangat cinta kebersihan, kurang bazir

Antara cabaran dihadapi dalam menerapkan semangat cintakan kebersihan dan mengurangkan pembaziran adalah kurang penekanan terhadap pendekatan mendidik dan membentuk masyarakat supaya menghargai dan bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran dan pengurusan sisa pepejal yang sempurna.

Tahap kesedaran masyarakat yang rendah mengenai keperluan untuk mengamalkan 3R (kurangkan, guna semula dan kitar semula) berikutan kurang pengetahuan dan tidak menghargai nilai sisa pepejal terutama dalam situasi sekarang yang mana sumber asli semakin berkurangan turut memburukkan keadaan.

Bukan itu sahaja, semangat sukarelawan dalam kalangan masyarakat untuk sama-sama memastikan keadaan persekitaran sentiasa bersih dan indah juga masih belum memuaskan. Kebanjiran warga asing di negara ini yang mempunyai tabiat dan budaya mengenai kebersihan yang berbeza turut menyukarkan untuk memastikan tahap kebersihan yang mapan.

Sikap masyarakat menganggap tanggungjawab membersihkan persekitaran di atas bahu pihak berkuasa turut menambah masalah. Tanpa rasa bersalah sampah dibuang merata-rata kerana sentiasa berasakan ada pekerja pembersihan akan mengutip sampah mereka, dan ini benar-benar tidak membantu dalam meningkatkan kebersihan.

Selain itu, antara cabaran dikenal pasti adalah kekangan kewangan negara kerana kos penyediaan infrastruktur yang tinggi dan semakin meningkat. Kemudahan 3R masih lagi tidak mencukupi dan menyeluruh.

Tapak membina kemudahan juga terhad dan sukar diperoleh. Lebih membimbangkan, jangka hayat tapak pelupusan sisa pepejal sedia ada yang semakin berkurangan. Ini kerana, persepsi masyarakat yang tidak menerima kemudahan pelupusan dan pengolahan sisa pepejal yang dibina berhampiran dengan kawasan mereka yang kadang kala disebabkan kepentingan pihak tertentu.

Selain itu, negara turut berdepan kekurangan kepakaran dalam teknologi terkini pengurusan sisa pepejal, selain pengetahuan yang rendah mengenai kemudahan dan faedah pengolahan sisa pepejal yang terkini.

Bagi melaksanakan PTM ini, SWcorp menggunakan pendekatan strategik sebagai elemen penting untuk memastikan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berkesan dan memastikan hasil ditetapkan dapat direalisasikan.

Pendekatan itu dikenali sebagai C4E iaitu Communicate (komunikasi), Educate (mendidik), Engage (membabitkan), Empower (memberi tanggungjawab) dan Enforce (menguatkuasa) dan WHM iaitu Winning The Hearts And Minds (memenangi hati dan minda).

Komunikasi berkesan adalah pendekatan utama dan penting dalam pelaksanaan pelan transformasi ini. Kaedah yang digunakan bersesuaian dengan kumpulan sasaran serta jenis maklumat pendidikan yang ingin disampaikan.

Usaha mendidik masyarakat dalam menukar minda itu boleh dilaksanakan secara formal dan sebaliknya, untuk mengembangkan potensi serta membentuk kepelbagaian kefahaman, kemahiran dan amalan.

Pembabitan semua pihak bagi menjayakan program dirancang amat penting kerana penjagaan kebersihan persekitaran dan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama.

Agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) serta aktivis kebersihan dan alam sekitar perlu diajak bersama dalam menjayakan program untuk mendekati serta memenangi hati dan nurani masyarakat bagi mereka turut menyokong, membabitkan diri dan menjayakan program dan aktiviti yang dijalankan agensi berkenaan.

Melalui pendekatan ini, SWCorp berharap masyarakat dapat diberi tanggungjawab melaksanakan aktiviti yang sesuai mengikut keperluan komuniti seperti mengaturkan sendiri program gotong-royong, penyeliaan dan pemantauan tahap kebersihan, menguruskan pusat kitar semula dan pengkomposan.

Penguatkuasaan tegas, adil

Penguatkuasaan adalah satu kaedah yang mampu memberikan kesan mendalam sekiranya ia dilaksanakan dengan tegas tetapi adil, telus dan berterusan.

Kaedah ini khususnya perlu untuk membendung segelintir golongan masyarakat yang masih degil, tidak berdisiplin dan tidak memberi kerjasama serta mementingkan diri yang mempunyai tabiat buruk dalam menjaga kebersihan persekitaran.

Menerusi WHM ini, masyarakat akan didampingi dengan cara yang lebih berkesan untuk mendapatkan sokongan, kerjasama dan penerimaan dalam menjayakan segala strategi dan program direncanakan.

SWCorp menggariskan pendekatan 3’O’ iaitu Open Heart (berlapang hati) iaitu sentiasa membuka pintu hati untuk menerima secara ikhlas tanpa prejudis bagi mewujudkan suasana yang sentiasa harmoni dan saling hormat-menghormati.

Open Mind (minda terbuka) iaitu bersifat terbuka dan bersedia menerima pandangan daripada pihak luar dan dalaman yang boleh digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan prestasi. Open Door (terbuka) iaitu sentiasa memberi akses kepada semua pihak dan peringkat melalui pelbagai saluran.

Masyarakat perlu melihat dengan mata hati dan menghargai keperluan penjagaan alam sekitar. Ini kerana, ia adalah anugerah dan amanah daripada Pencipta.

Menerapkan kefahaman dalam masyarakat bahawa pengurusan sisa pepejal dan kebersihan persekitaran adalah tanggungjawab bersama. Misalnya, dalam majlis atau acara, pihak penganjur boleh menyediakan tong sampah 3R dan mengingatkan masyarakat supaya tidak mencemarkan longkang.

Pengiktirafan dan penghargaan juga boleh diberikan kepada pihak yang mempelopori atau bertanggungjawab menjaga kebersihan dan pengurusan sisa pepejal.

Menggunakan pendekatan amalan agama bagi aspek kebersihan turut menjadi strategi dalam PTM ini. Dalam Islam sendiri, kebersihan itu adalah sebahagian iman. Justeru, sebagai penganut Islam, kita perlu mengutamakan kebersihan dan keindahan kerana ia disukai Allah.

Terap disiplin, patuhi peraturan

Strategi lain dalam PTM adalah menjadikan masyarakat yang berdisiplin dan mematuhi peraturan yang berkaitan alam sekitar dan kebersihan termasuk menerapkan pendidikan dan kesedaran kepada pemegang taruh (pemain industri pengurusan sisa pepejal dan NGO) mengenai peraturan dan penguatkuasaan yang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal dan kebersihan persekitaran.

Kita mahu melahirkan masyarakat yang mengutamakan keindahan dan kebersihan alam sekitar dengan mewujudkan persekitaran bersih dan indah. Kita mahu masyarakat menghargainya dan bangga serta ingin mengekalkan kebersihan, selain menerapkan sifat jijik terhadap kekotoran.

Menangani Banjir

Posted on Updated on

Langkah pengurangan risiko

Banyak yang boleh kita pelajari daripada pengalaman banjir besar kali ini. Jika tiada sebarang tindakan adaptasi dan tebatan, kita bakal mengalami bencana banjir lebih besar 100 atau 1,000 tahun akan datang! Soalnya, banyak mana dana yang mampu dicurahkan di lembangan Sungai Kelantan atau sungai besar lain untuk mengelakkan bencana banjir besar berulang?

Saya percaya jika kita memahami fenomena banjir besar tahun lalu, banyak tindakan kecil dan sederhana secara berterusan boleh dilakukan untuk mengurangkan risiko banjir.

Kelantan umpamanya, perlu ada dasar, perancangan dan pelan tindakan mengurangkan risiko banjir yang mantap. Pelan ini perlu diintegrasi dengan pelan pembangunan sosial dan ekonomi supaya ia dapat dilaksanakan secara berkesan dan berterusan.

Sebahagian besar tebing Sungai Lebir terhakis teruk.

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian:

1) Kemerosotan kualiti alam sekitar menjadi punca utama kejadian bencana dan kemusnahan besar harta benda akibat banjir. Aktiviti pembersihan hutan dan pertanian perlu dirancang dan diurus secara berhemah untuk meminimumkan impak alam sekitar. Kawasan bertebing curam tidak boleh diteroka dan perlu dibiarkan dalam keadaan tabii. Zon penampan sepanjang persisir sungai perlu diperkenalkan untuk menghindar daripada proses hakisan tebing dan kemusnahan penempatan penduduk.

2) Kaji semua kawasan dilanda banjir yang mengakibatkan kemusnahan harta benda. Dapatkan jawapan kepada apakah punca atau kuasa pemusnah? Apakah punca ini dapat dihindarkan pada masa hadapan? Apakah ada cara untuk meminimumkan risiko bencana banjir berulang? Rancang proses pemulihan berasaskan kepada jawapan yang tepat dan keupayaan jangka panjang.

3) Beberapa bandar, pekan dan kampung dinaiki air banjir perlu dikaji dengan teliti. Ada yang ketinggian air banjir mencapai 15 meter. Apakah punca sebenar paras banjir boleh naik setinggi itu? Bolehkah kita menerima hakikat banjir begini berulang? Jika bandar atau pekan ingin dikekalkan di tempat asal, apakah langkah mitigasi yang boleh dilaksanakan untuk menghindar bencana banjir akan datang? Perlu ada perancangan pembaharuan bandar.

4) Banyak kawasan yang kurang sesuai untuk penempatan dan selalu berhadapan dengan banjir telah dibangunkan secara sah atau haram. Apakah tindakan yang perlu dilakukan kerajaan atau penduduk itu sendiri? Dasar menghindar penempatan di kawasan berisiko bencana banjir tinggi perlu diwujudkan. Beberapa penempatan dan perkampungan perlu dipindahkan di kawasan lebih selamat secara segera dan beransur-ansur.

5) Kebanyakan jambatan dibina merentasi sungai dan cabang Sungai Lebir dan Galas telah ditenggelami air banjir mencapai hingga lima meter. Ada jambatan yang rosak, ada pula bertahan dan menjadi penghalang laluan air banjir sehingga menyebabkan kampung berhampiran mengalami bencana teruk. Reka bentuk jambatan baharu perlu mengambil kira fenomena paras banjir terbaharu dan jambatan sedia ada perlu diganti dengan yang reka bentuk baharu secara beransur.

Belajar daripada bencana

Kita perlu belajar daripada bencana banjir besar terbaharu untuk berhadapan dengan peristiwa banjir masa hadapan. Tahniah kepada Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana berpandangan jauh menyediakan dana RM20 juta untuk mengkaji bencana alam, khususnya bencana banjir besar tahun 2014.

Ahli akademik perlu mengambil peluang melaksanakan seruan ini dan memberikan jawapan yang sangat diperlukan oleh kerajaan dan masyarakat. Marilah kita bersama mengamalkan budaya mengurangkan risiko bencana.

Penulis ialah Naib Canselor Universiti Malaysia Terengganu dan juga Ketua Kluster, Sumber Asli dan Alam Sekitar, Majlis Profesor Negara

Menjamin keharmonian konsep federalisme

Posted on Updated on

Jerih  payah pemimpin terdahulu di dalam mencapai kemerdekaan
TATKALA Tanah Melayu mahu mencapai kemerdekaan, konsep kenegaraan yang mahu diambil adalah bersifat persekutuan dengan bermotokan ‘Bersekutu Bertambah Mutu’. Perkara ini diperkukuhkan lagi apabila Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia dengan di mana terdapat peruntukan khas diberikan kepada Sabah dan Sarawak.

Dalam sesebuah negara persekutuan ciri utamanya ialah terdapat taburan kuasa perundangan antara Persekutuan dan Wilayah-Wilayah di dalamnya. Ini bermakna ada dua badan perundangan yang mempunyai kuasa membuat undang-undang iaitu Persekutuan dan Wilayah-Wilayah.

Dalam konteks Persekutuan Tanah Melayu atau kini Malaysia, kuasa perundangan ini diberikan kepada Persekutuan (melalui Parlimen) dan Negeri-Negeri (melalui Dewan-Dewan Undangan Negeri). Secara umumnya, bagi memastikan tiada pertelingkahan antara pembuat-pembuat undang-undang ini, Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan telah menggariskan bidang perundangan masing-masing.

Terdapat tiga senarai di dalam Jadual Kesembilan tersebut iaitu Senarai I (Kuasa Persekutuan) Senarai II (Kuasa Negeri) dan Senarai III (Kuasa Bersama). Taburan kuasa seperti ini perlu di dalam mana-mana negara yang mengamalkan prinsip federalisme seperti Malaysia, Australia dan Amerika Syarikat.

Bagi memudahkan pemahaman awam, lebih mudah dikatakan bahawa Parlimen mempunyai kuasa membuat undang-undang yang disenaraikan dalam Senarai I dan III manakala Dewan-Dewan Undang Negeri masing-masing mempunyai kuasa membuat undang-undang yang tersenarai di dalam Senarai II dan III. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang dibenarkan Perlembagaan Persekutuan untuk tidak terikat secara harfiah senarai butiran yang ada tersebut.

Sebagai contoh kuasa mengenai perbankan adalah disenaraikan di dalam Senarai I, dalam hal yang demikian Dewan Undangan Negeri tidak boleh membuat undang-undang berkaitan dengan perbankan. Begitu juga dalam hal ehwal Islam, melainkan bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan, ia terletak di dalam bidang kuasa negeri. Oleh itu Kerajaan Persekutuan tidak boleh mengganggu kuasa Dewan Undangan Negeri ini, apatah lagi setiap negeri mempunyai ketua agama Islamnya sendiri iaitu Sultan ataupun Yang Di Pertuan Agong.

Dalam hal ini jika Kerajaan Persekutuan mencampuri hal ehwal agama Islam atau meletakkan syarat pemakaian undang-undang Islam sebagaimana yang disenaraikan di dalam Senarai II ia mempunyai risiko bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan.

Oleh itu, Kerajaan Persekutuan dan segala agensi di bawahnya tidak boleh melangkaui bidang kuasa yang diberikan kepada mereka begitu juga sebaliknya.

KURANG DIHAYATI

Kebelakangan ini penulis dapat merasakan konsep federalisme ini amat kurang dihayati yang menjurus kepada ketidakprihatinan kepada pematuhan senarai-senarai yang diwujudkan di dalam Jadual kesembilan Perlembagaan Persekutuan tersebut. Acapkali kita dengar, sama ada di peringkat ahli politik ataupun agensi kerajaan yang menyarankan perkara-perkara bukan di bawah kuasa perundangan mereka.

Penulis merasakan amat perlu bagi golongan ini melihat dan memperhalusi senarai-senarai yang wujud di dalam jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan itu bagi menjamin keharmonian konsep federalisme ini. Kegagalan mematuhi Jadual kesembilan tersebut mungkin akan menyebabkan sesuatu undang-undang atau tindakan itu diputuskan tidak berperlembagaan oleh mahkamah kelak.

Sudah pasti apabila perkara tersebut berlaku, ia menzahirkan kejelikan ilmu perundangan yang ada dan akan menyebabkan suatu keaiban kerana gagal mematuhi Jadual Kesembilan tersebut. Walau apapun tujuan atau niat seseorang ingin membuat kebaikan tidak seharusnya Jadual Kesembilan ini dikesampingkan. Ia merupakan jati diri atau ciri asas kepada Perlembagaan Persekutuan itu sendiri.

Dalam perkara berkaitan agama Islam memang sudah jelas bagi selain Wilayah-Wilayah Persekutuan, Negeri mempunyai kuasa penuh mengenainya. Malah di sesebuah negeri Agama Islam itu pula mempunyai ketuanya. Jika pihak persekutuan mencampuri urusan agama sesebuah negeri secara tidak langsungnya ia juga mencampuri urusan ketua agama negeri tersebut.

PRINSIP taburan kuasa antara persekutuan dan negeri ini telah berjalan begitu baik selama ini. Ia janganlah diganggu. Mungkin Malaysia tidak sama dengan negara lain seperti Brunei dan Singapura, tetapi konsep inilah yang telah disepakati di dalam negara.

Walaupun mungkin ada kekhilafan dan ketiadaan persefahaman antara persekutuan dan negeri, tetapi norma ini merupakan formula yang terbaik buat Malaysia sehingga kini. Janganlah menganggap ia sebagai penghalang tetapi sebaliknya sebagai wadah saling hormat menghormati antara satu sama lain di dalam membangunkan negeri dan negara.

Pemusatan kuasa kepada satu badan perundangan sahaja juga mempunyai risiko, di mana ada kebarangkalian ia disalah guna dan tiada suatu badan lain dapat bertindak sebagai pemeriksa.

Mungkin ia sesuai bagi sesetengah negara tetapi tidak sesuai bagi negara yang lain.

Penulis amat yakin apa yang telah digariskan oleh negarawan kita semasa ingin mengecapi kemerdekaan dahulu mempunyai maksud yang tersurat dan tersirat.

Garapan formula tersebut sudah terbukti berjaya membentuk sebuah negara yang berdaulat aman dan makmur.

Jerih payah pemimpin terdahulu di dalam mencapai kemerdekaan hendaklah dijadikan teladan bagi kita dan teruskan kesinambungan negara dengan memegang erat ciri-ciri asas Perlembagaan Persekutuan tersebut.

Apa yang perlu dilakukan sekarang ia menerima Perlembagaan Persekutuan tersebut seadanya.

Tafsiran yang sesuai diberikan di dalam perkara yang masih kabur tetapi di dalam perkara yang telah jelas, ia hendaklah diperakukan dan dilaksanakan.

Dengan cara ini kelangsungan kedaulatan dan jati diri negara akan terus terpelihara.

Penggal 2, Cara menentukan jenis graf :

Posted on

1. Graf Bar Kompaun

– keyword : (a) mempunyai satu perkara sahaja

2. Graf Bar Komponen

– keyword : satu perkara sahaja serta mempunyai perkataan jumlah

3. Graf Bar Piramid Kompaun

– keyword : (a) mempunyai dua tempat/perkara (cth : sabah dan Sarawak)

(b) tertulis tahun(cth: 2004,2005 dan 2006)

4. Graf Bar Memesong

– keyword : kadar perubahan/peratus perubahan

5. Graf Gabungan (Graf garis and graf bar kompenen)

– keyword : (a) mempunyai dua soalan dan kedua-dua soalan ada perkataan jumlah

(cth: jumlah komersial utama utama terpilih mengikut kes dan jumlah kerugian kes)

6. Graf Gabungan (Graf garis and graf bar kompaun)

– keyword : (a) mempunyai dua perkara serta mempunyai perkataan aliran dalam soalan

(cth: nilai import dan eksport serta aliran imbangan)

7. Graf Garis Kompaun

– keyword : mempunyai perkataan aliran

8. Graf Garis Memesong

– keyword : mempunyai perkataan aliran kadar perubahan

9. Graf Garis Komponen

– keyword : mempunyai perkataan jumlah aliran

10. Carta Pai Bertingkat

– keyword : (a) mempunyai perkataan carta dalam soalan

(b) mempunyai dua soalan

(c) satu tahun sahaja (cth : pada tahun 2006)

11. Carta Pai

– keyword : (a) mempunyai perkataan carta dalam soalan

(b) mempunyai perkataan perbandingan dalam soalan

Liberalisme

Posted on

Isu ajaran sesat bukanlah satu perkara yang asing dalam kamus kehidupan umat Islam. Ini kerana ia datang seiring dengan kehidupan manusia. Namun, masih terdapat ramai kalangan umat Islam yang begitu mudah terjebak dengan fenomena ajaran sesat tersebut. Meninjau realiti umat Islam akhir-akhir ini, ramai orang bercakap mengenai fahaman liberal. Ada yang memahami liberalisme itu sebagai satu bentuk falsafah.

Tidak kurang pula yang menganggap falsafah liberalisme itulah yang mampu membawa kemajuan kepada manusia dan masyarakat. Falsafah liberal itu pada hakikatnya adalah satu bentuk pembebasan atau kemerdekaan bakal memungkinkan manusia mencapai tahap kejayaan.

Dari sudut sejarah, fahaman liberal sebenarnya muncul ketika meletusnya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Perjuangan pekerja menerusi slogan kebebasan (liberte), kesamaan (egalite) dan persaudaraan (fratenite) telah menjadi prinsip bagi penyingkiran kekuasaan. Dalam bidang ekonomi liberalisme dihubungkan dengan sistem pasaran bebas. Kerajaan tidak berhak campur tangan dan campur tangan kerajaan jika berlaku pun, ia hanyalah dalam bentuk yang paling minimum.

Liberalisme membiarkan kapitalisme menguasainya, penentuan harga adalah berdasarkan kuasa pasaran. Ia turut menyerap masuk prinsip spekulasi dan pelobian dalam memperoleh sesuatu. Natijahnya, wujud perlumbaan dan persaingan yang hebat bagi erebut penguasaan pasaran.

Prinsip kesamarataan

Dalam hubungan sosial pula, liberalisme memberikan makna ke atas prinsip kesamarataan. Ia amat berkait rapat dengan kecenderungan perjuangan golongan feminis, iaitu prinsip persamaan jantina. Ini seterusnya membawa kepada lahirnya istilah gender, kepupusan kawalan sosial terhadap seseorang dan runtuhnya institusi kekeluargaan.

Wanita berhak menentukan corak kehidupannya sendiri, dan dalam menentukan corak kehidupan itu ia tidak memerlukan sebuah kehidupan berkeluarga. Mereka menentang ungkapan wanita hanya berfungsi untuk melahirkan anak atau kilang bayi, malah menganggapnya sebagai satu penghinaan terhadap kaum wanita.

Tetapi, sebenarnya antara fungsi perkahwinan menurut Islam adalah untuk memperbanyakkan zuriat sebagai kesinambungan kehidupan. Oleh kerana kecewa dengan tanggapan tersebut, maka prinsip liberalisme ini menekankan bahawa wanita berhak menentukan nasibnya sendiri. Tidakseorang pun boleh memaksa atau berhak untuk menyekatnya. Wanita menjadi kuasa baru dalam pelbagai hal, sama ada politik, pengurusan mahupun ekonomi.

Pola ini sedang berkembang luas di seluruh dunia. Nisbah yang hampir sama antara lelaki dan wanita menyebabkan nilai masyarakat terhadap kehidupan wanita telah berubah. Untuk membuka pasaran dan mencari keuntungan, perlu ada produk khusus untuk wanita dan kerana itu, produk yang berkait dengan keperluan wanita semakin banyak, baik yang berupa pakaian, barangan kecantikan, perhiasan, elektrik mahu pun majalah.

Jika dilihat pasaran majalah, majalah khusus untuk wanita lebih banyak daripada majalah khusus untuk lelaki atau pun lain-lain bidang profesional. Jika dilihat dari aspek pertumbuhan gedung membeli- belah, kedai yang menjual perkakasan wanita adalah lebih banyak daripada lain-lain barangan. Dari perspektif Islam pula, fahaman liberalisme ini sangat berbahaya. Hal ini kerana konsep liberal dikaitkan dengan kebebasan untuk memilih agama dan mengamalkan apa yang dipercayainya selaras dengan prinsip rasional seseorang.

Prinsip untung, rugi jadi sandaran

Agama dilihat sebagai hak peribadi, dan orang lain tidak boleh menentukannya. Konsep baik dan buruk dinilai berdasarkan perspektif individu, perspektif kemasyarakatan tidak lagi menjadi teras pegangan. Prinsip untung, rugi menjadi sandaran, dan kerana itulah sesuatu tindakan akan dibuat berdasarkan prinsip tersebut. Melalui pemahaman itulah kita dapat kata-kata yang sengaja diadakan bagi menghalalkan apa yang dilakukan.

Umpamanya, kita biasa dihidangkan dengan ungkapan ‘Aurat tidak perlu ditutup, yang penting iman wujud di dalam hati, ‘Orang berzina tidak boleh dihukum, kerana kerelaan hati pasangan’, ‘Duduk serumah tanpa ikatan perkahwinan tidak salah selagi tidak berlaku perzinaan’ dan yang terakhir program ‘Saya mahu sentuh anjing’.

Prinsip itu berkembang dan menjadi budaya masyarakat Malaysia. Walaupun prinsip Islam liberal diharamkan secara jelas, namun nilai-nilainya semakin berkembang dalam kalangan masyarakat Islam. Berdasarkan perkembangan dan pertembungan budaya melalui pendidikan, proses sosial dan teknologi maklumat, fahaman liberal dalam masyarakat semakin mengambil tempat. Keluarga yang mempunyai kawalan mutlak terhadap kebebasan anak-anak mula terhakis apabila merasakan anak-anak perlu diberikan kebebasan.

Anak yang berkerjaya menjadikan ikatan kekeluargaan semakin longgar atas desakan kesibukan masa dan keperluan profesional. Inilah namanya kebebasan, dan akhirnya kebebasan itu menjerat kebebasan orang lain. Harga sebuah kebebasan itu menjadi terlalu mahal, dan ada kalanya melanggar kebebasan orang lain.

Prinsip liberalisme itu turut berkembang dalam pemikiran umat Islam sehingga akhirnya pegangan tradisi tentang agama akan berubah. Walaupun perkembangan Islam liberal di Malaysia masih terkawal dan tidaklah sehebat di Indonesia melalui bentuk pertubuhan dan organisasi, namun pihak kerajaan dan pihak berkuasa agama perlu bertindak tegas menghadapi ancaman fahaman dan pemikiran liberal ini daripada merebak dan mengeruhkan keharmonian penghayatan Islam dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia.

Program berunsurkan liberal perlu dipantau dari semasa ke semasa dan perlu diharamkan jika ia memudaratkan keamanan negara.
BH.

Memahami punca dan kesan kejatuhan harga minyak dunia.

Posted on Updated on

Baru-baru ini Malaysia dikejutkan dengan kejatuhan harga minyak di pasaran dunia yang menyebabkan nilai mata wang ringgit juga jatuh berbanding dolar Amerika Syarikat (AS). Mengikut firma perunding yang berpusat di London, Spiro Sovereign Strategy, kejatuhan harga minyak ini menyebabkan pasaran saham Malaysia jatuh 12 peratus dalam tempoh tiga bulan.

Ini diikuti oleh negara Asia Tenggara lain yang turut berasa tempias kejatuhan harga minyak dunia itu seperti Indonesia sebanyak 0.8 peratus dan Thailand 2.5 peratus dalam tempoh yang sama. Kejatuhan ringgit pula menjangkau 11 peratus berbanding dolar AS sejak Ogos lalu.

Ringgit kini diniagakan pada RM3.49 berbanding satu dolar AS. Kejatuhan ini diikuti dengan rupiah Indonesia, 5.3 peratus, Bath Thailand tiga peratus dan Peso Filipina dua peratus. Inilah kesan daripada kejatuhan mendadak harga minyak di pasaran antarabangsa. Nilai minyak mentah di pasaran kini ialah sebanyak AS$59 dolar setong berbanding AS$115 setong yang diniagakan pada pertengahan tahun.

Keadaan yang berlaku ke atas harga minyak ini amat memeningkan penyelidik khususnya ahli ekonomi dan politik antarabangsa. Biasanya kejatuhan harga berlaku apabila berlakunya keadaan penawaran melebihi permintaan. Jika berlaku konflik di dunia, khususnya di Asia Barat, kebiasaannya harga minyak akan meningkat seperti yang berlaku pada tahun 1970an dan ketika Perang Teluk yang lalu.

Kini harga minyak yang jatuh teruk dilihat sebagai tindakan yang disengajakan pihak tertentu untuk menjejaskan ekonomi sesebuah negara yang bergantung kepada minyak dengan cara menambahkan penjualan minyak dalam pasaran. Ramai penganalisis beranggapan bahawa krisis kejatuhan harga minyak ini adalah kesan daripada perbalahan antara Barat yang diketuai AS dengan Russia khususnya berkenaan konflik di Ukraine dan tragedi pesawat MH17 di Ukraine pada Julai lalu.

Tindakan disengajakan

Mengikut akhbar The Washington Post pada 15 Disember lalu, kejatuhan harga minyak ini sememangnya satu tindakan disengajakan bagi menggugat ekonomi Russia. Sebelum ini, negara Barat khususnya AS dan Kesatuan Eropah mengenakan sekatan ekonomi dan diplomatik ke atas Russia, namun kesannya belum dapat menggugat Russia untuk keluar daripada Ukraine. Justeru, satu tindakan drastik perlu dilakukan Barat untuk terus menekan Russia.

Barat berasakan bahawa cara terbaik menggugat ekonomi Russia adalah dengan menjatuhkan harga pasaran minyak global. Oleh itu, AS dan Arab Saudi berpakat menambahkan penawaran minyak di pasaran ketika permintaan minyak dunia adalah rendah daripada Eropah, China dan Jepun.

Harga minyak yang rendah bermakna syarikat minyak Russia mempunyai kurang dolar AS untuk ditukarkan kepada mata wang Ruble Russia. Dengan kekurangan permintaan terhadap Ruble Russia maka nilai mata wang berkenaan jatuh. Ini menyebabkan nilai Ruble Russia dilihat jatuh lebih 22 peratus berbanding dolar. Untuk menyelamatkan ekonomi Russia, bank pusat Russia telah menaikkan kadar faedah kepada 6.5 peratus.

Gugat ekonomi dunia

Tindakan Barat ini sebenarnya bukan sahaja menjejaskan Russia dan negara lain khususnya di Asia Tenggara, malah juga menjejaskan ekonomi AS dan Eropah. Namun, ia dirasakan risiko yang harus diambil bagi memastikan Presiden Russia, Vladimir Putin terus ditekan dan mendengar desakan pihak Barat khususnya dalam menyelesaikan isu pemberontakan di Ukraine.

Perbalahan antara Russia dan Ukraine juga sebelum ini dilihat menjejaskan ekonomi Russia yang terpaksa menaja puak pemberontak dalam menentang tentera kerajaan Ukraine yang mendapat bantuan Barat. Apa yang jelas, krisis politik dunia yang berlaku jauh di Eropah sebenarnya boleh menggugat kedudukan ekonomi sesebuah negara walaupun negara itu tiada kaitan dengan krisis berkenaan.

Meskipun Malaysia tiada kaitan dengan konflik di Ukraine, kedudukan Malaysia kini seperti ‘sudah jatuh ditimpa tangga’. Selepas apa yang berlaku ke atas MH17 belum mencapai titik penyelesaiannya, Malaysia juga berhadapan masalah ekonomi yang disebabkan perbalahan pihak Barat dengan Russia yang berkaitan konflik di Ukraine. Malaysia kini harus bersedia berdepan kemungkinan berlakunya krisis ekonomi dan kewangan pada tahun hadapan jika kejatuhan harga minyak berterusan menggugat ekonomi dunia.

Jelas sekali dasar fiskal Malaysia amat bergantung kepada Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) yang akan diperkenalkan pada April 2015 ketika sumber pendapatan negara melalui minyak berkurangan. Namun, jika harga minyak terus rendah, kuasa membeli warga Malaysia akan meningkat dan ia dilihat mampu membantu merancakkan ekonomi negara ini. Kerajaan bagaimanapun harus terus berhati- hati menguruskan ekonomi negara supaya pendapatan dan perbelanjaan diseimbangkan pada masa hadapan.

TEMA KERJA KURSUS 2015

Posted on Updated on

Pilih satu daripada tema di bawah ini dan sediakan kerja kursus (kerja projek) yang panjangnya tidak melebihi 5000 patah perkataan.
Tema 1  : Sosial dan Budaya :  Adat Resam
Tema 2 : Sains dan Teknologi :  Makanan
DOWNLOAD DI : http://www.mpm.edu.my/web/guest/bahan-pbs-stpm-penggal-2-2013