Alam ‘Negara Tua’

APABILA Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Karim mengatakan Malaysia bakal jadi ‘negara tua’ menjelang 2030, beliau sebenarnya bercakap mengenai trend di kebanyakan negara maju hari ini. Peningkatan bilangan orang tua antara 10 hingga 15 peratus sepanjang tempoh 14 tahun akan datang di negara ini, sama seperti ramalan 15 tahun lalu mengenai penduduk Amerika Syarikat (AS). Beberapa hari lalu, heboh mengenai cadangan Majlis Profesor Negara (MPN) supaya tempoh usia persaraan profesor dinaikkan daripada 60 tahun sekarang kepada 65 tahun. Bagi yang menganggap cadangan itu tidak wajar, ia menunjukkan mereka belum sedia memasuki alam ‘negara tua’. Mereka beri alasan berasaskan perkiraan matematik berhubung kos yang terpaksa dibayar kerajaan jika mengekalkan perkhidmatan profesor yang sepatutnya bersara selepas mencapai usia 60 tahun. Mereka tidak nampak bahawa khidmat dan idea golongan ini masih diperlukan untuk negara. Golongan ini mencadangkan supaya peluang diberikan kepada golongan muda bagi menggantikan khidmat profesor yang kebanyakannya sudah berusia. Mereka tidak dapat menerima hakikat bahawa ini adalah putik-putik cabaran bahawa Malaysia sudah pun mula memasuki alam ‘negara tua’ yang mana golongan diperlukan untuk membina bangsa dan negara sudah berada pada usia agak lanjut tetapi masih mampu berkhidmat. Hari ini, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas di negara ini mencecah lapan peratus dan dijangka terus meningkat. Sesebuah negara ditakrif sebagai ‘negara tua’ apabila 10 atau 15 peratus daripada jumlah penduduknya berusia 60 tahun ke atas. Isu melanjutkan tempoh persaraan perkhidmatan tertentu bukan hanya berlaku di Malaysia, malah ia menjadi topik perbincangan di negara maju. Mereka mengakui ada jawatan memerlukan kematangan dan kebijaksanaan. Penyediaan pelapis perlukan masa Tempoh menyediakan pelapis memerlukan masa panjang kerana ia berhubung kait dengan soal pengalaman. Lebih lama seseorang itu memegang sesuatu jawatan penting, adalah lebih baik berbanding penggantinya yang mungkin masih muda dan sedang mengumpul pengalaman. Pengalaman bagi mereka yang sudah lama berkhidmat menjadikannya lebih matang, rasional, disegani dan dihormati, lebih berwibawa dan ciri lain yang perlu ada bagi seseorang. Hujah lebih diyakini Begitu juga dengan khidmat guru agama yang mengajar di merata tempat. Walaupun ramai sudah lanjut usia, tetap gigih dengan tugas mereka. Adalah rugi jika mereka tidak dibenar mengajar agama di masjid, surau atau pada majlis tertentu disebabkan umur mereka melebihi 65 tahun. Hakikatnya, lebih berusia seseorang guru agama itu, lebih matang mengeluarkan hujah dan lebih diyakini. Bagi yang masih muda, mereka mempunyai banyak masa untuk belajar daripada yang lebih tua. Pada 2001, Peter Drucker menulis satu rencana dalam keluaran khas majalah Economist bertajuk The Next Society. Menurutnya: “in the developed countries, the dominant factor in the next society will be something to which most people are only just beginning to pay attention; the rapid growth in the older population and the rapid shrinking of the younger generation. (Di negara maju, faktor dominan masyarakat akan datang adalah mengenai perkara yang kebanyakan orang baru mula memberi perhatian; pertumbuhan pesat populasi golongan tua dan penurunan mendadak generasi muda. Ketika itu beliau mengatakan bahawa dalam tempoh 25 tahun lagi, manusia akan terus bekerja sehingga pertengahan usia mereka mencecah 70-an, jika kesihatan mengizinkan. Hari ini, selepas 15 tahun, apa yang dinyatakannya itu sudah berlaku di AS. Secara perbandingan, pada 1900, hanya seorang daripada daripada 25 penduduk AS mereka yang berusia 65 tahun dan ke atas. Menjelang 1950, bilangan orang tua meningkat kepada seorang daripada 12 rakyat negara itu berumur sedemikian. Pada 2000, bilangan golongan tua meningkat lagi kepada seorang daripada lapan rakyat AS dan menjelang 2030, bilangan orang tua dijangka meningkat kepada seorang daripada lima warga negara itu. Drucker meramalkan pada 2030, bila pelajar kolej (ketika rencana itu ditulis) berusia kira-kira 50-an, akan berlaku lebih ramai bilangan datuk dan nenek daripada cucu. Bagi kedudukan warga tua AS pula, pada 2000, ada 4.3 juta penduduk berusia 85 tahun ke atas membabitkan 12 peratus rakyat yang dianggap tua. Menjelang 2050, bilangan itu dijangka meningkat kepada 19 juta atau 23 peratus. Trend ini akan berlaku di negara lain termasuk Malaysia.

Agenda Global 2030

ILTIZAM ditunjukkan oleh negara dalam melaksanakan Matlamat Pembangunan Milenium (MDG) yang berakhir pada 2015, jelas dipaparkan di dalam Laporan MDG 2015 yang dilancarkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdul Wahid Omar baru-baru ini. Laporan itu turut menunjukkan pencapaian dan peningkatan diperoleh negara dalam tempoh 15 tahun lampau dan pencapaian ini amat membanggakan serta mendapat pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Agenda itu kini diambil alih oleh Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) atau Agenda Global sehingga tahun 2030. Sebagai langkah meneruskan pencapaian itu, Malaysia komited untuk melaksanakan matlamat pembangunan lestari dalam enam dimensi utama iaitu Manusia, Planet, Kemakmuran, Keamanan, Kerjasama dan Maruah atau Jati diri. Sasar 17 matlamat Berdasarkan enam dimensi itu serta 17 matlamat dengan 169 sasaran dan hampir 300 indikator yang dibangunkan, cabaran besar menanti negara sebelum semua matlamat itu dapat dilaksanakan dalam pelbagai peringkat agensi dan jabatan kerajaan di seluruh negara dalam tempoh 15 tahun akan datang. Ada empat cabaran utama yang akan dihadapi negara, antaranya cabaran ontologi, cabaran epistemologi, cabaran struktural dan cabaran mekanisme dan teknikal. Cabaran ontologi yang dimaksudkan ialah tumpuan berkaitan dengan asas teori yang mendasari pelaksanaan untuk mencapai matlamat pembangunan lestari yang ditetapkan itu. Dalam erti kata mudahnya ialah menentukan aspek sebenar yang perlu diberi perhatian dalam melaksanakan matlamat pembangunan lestari. Berdasarkan kepada 17 matlamat digariskan penentuan bidang yang ingin dilaksanakan menjadi perkara utama yang perlu diberikan perhatian dengan teliti dan terarah. Keduanya adalah cabaran epistemologi iaitu landasan yang perlu diikuti dalam melaksanakan matlamat pembangunan lestari ini. Adalah dicadangkan agar menggunakan landasan sedia ada untuk memahami realiti masyarakat. yang terbentang. Dalam hal ini, latar budaya penduduk negara wajar dijadikan asas dalam membangun dan menetapkan indikator yang diguna pakai untuk mencapai matlamat pembangunan lestari itu. Selain itu, ilmu watan dan laluan wassatiyah boleh dijadikan landasan di dalam melaksanakan matlamat pembangunan lestari ini. Ketiganya adalah cabaran struktural yang merujuk kepada struktur fizikal, sosial ekonomi dan budaya masyarakat Malaysia itu sendiri. Gaya hidup, pengetahuan, hubungan sosial yang terbentuk melambangkan corak kehidupan yang telah sebati sejak sekian lama. Kekangan utama dalam cabaran struktural ini adalah untuk mengubah gaya hidup, corak dan pendirian yang diamalkan selama ini. Contohnya untuk mencapai matlamat kesihatan dan kesejahteraan yang baik. Jika berdasarkan gaya hidup masyarakat masa kini terutama di bandar besar, adalah menjadi satu cabaran sukar untuk mengubah gaya kehidupan yang sudah sebati dengan pelbagai kekangan dihadapi. Akhirnya adalah cabaran mekanisme dan teknikal. Dalam membangunkan indikator matlamat pembangunan lestari ini menuntut kepada satu bentuk pemahaman mendalam serta menyeluruh dan semuanya memerlukan pembangunan pangkalan data dalam pelbagai peringkat mengikut skala matlamat itu akan dilaksanakan. Jabatan Statistik misalnya memainkan peranan penting untuk menentukan jenis, bentuk, struktur, format, skala dan pelbagai lagi perkara berkait dengan pengurusan data. Pengurusan data penting Di sini jugalah peranan saintis data amat penting kerana berdepan jumlah dan saiz data bersifat mega yang perlu diuruskan dengan berhati-hati dan juga dihubungkan dengan data dari jabatan lain pula. Data dari banci penduduk dan perumahan, survei isi rumah, pertanian, data geospatial, infrastruktur dan inventori kemudahan, data statistik ekonomi serta data alam sekitar perlu disusun, diselaras dan diharmonikan untuk memudahkan sebarang analisis. Jabatan Statistik misalnya perlu mengorak langkah awal untuk tujuan membangun dan seterusnya menyelaraskan data yang diperlukan oleh setiap jabatan kerajaan untuk disesuaikan dengan indikator dibangunkan. Jabatan lain, pihak swasta dan orang perseorangan diharap akan memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak yang menguruskan data ini agar dapat dimanfaatkan dengan sebaiknya untuk menjayakan pelaksanaan SDGs ini nanti. Pembangunan data bersifat mega ini cukup penting untuk diselaraskan pada tahap awal kerana pelbagai halangan dan cabaran besar akan datang di peringkat akhirnya nanti jika data yang berpelbagai dari agensi dan jabatan tertentu mempunyai sistem, bentuk, format yang berlainan di antara satu dengan lain tidak diselaraskan sebaik mungkin. Cabaran mekanisme dan teknikal ini juga ialah membangunkan alat pemantauan SDGs dengan tujuan utamanya ialah untuk memantau pelaksanaan SDGs dalam pelbagai peringkat agensi dan jabatan kerajaan. Satu mekanisme yang sesuai perlu dibangunkan untuk tujuan memantau setiap agensi dan jabatan kerajaan yang terbabit dalam melaksanakan matlamat pembangunan lestari ini.
Penulis ialah Prof Madya/Felo Kanan & Ketua Hal-ehwal Jaringan dan Industri (HEJIM) Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Isu Hak Asasi

DISEDARI atau tidak, penyebaran faham hak asasi yang bersandarkan kefahaman manusia, sudah berada dalam arus perdana. Penyebarannya semakin keras dan deras. Tidak ada yang salah mengenai hak asasi. Ia adalah keperluan asas setiap individu. Namun, ia menjadi salah jika tiada elemen ketuhanan dan hanya mementingkan kehendak manusia. Perlembagaan kita merangkum hak asasi di bawah tajuk kebebasan asasi. Walaupun ada beberapa perbezaan dari segi maksud dan istilah yang digunakan, iaitu ‘kebebasan’ dan ‘hak’, secara dasarnya kita tidak boleh membuat kenyataan umum bahawa Perlembagaan kita tidak menjamin hak asasi. Implikasi kepada peruntukan berkaitan kebebasan asasi sebagaimana ada dalam Perlembagaan itu menjadikan hak asasi perlu dijaga, dijamin dan dilaksana kepada setiap yang berhak mengikut kesesuaian perundangan negara.
Berpegang teguh nilai agama Dalam aspek perundangan, negara kita masih berpegang dengan kukuh kepada nilai agama dan budaya dalam hal berkaitan hak asasi. Oleh itu, secara akademik, dalam teori hak asasi, kita menerima pakai teori relativisme, iaitu teori yang menerima elemen tempatan, termasuk agama dan nilai budaya serta moral. Perundangan kita tidak menerima teori universalisme walaupun keinginan untuk segelintir warga kita yang mahukan negara menerima teori universalisme atau sejagat dalam hal hak asasi. Teori universalisme hak asasi mempromosi idea bahawa hak asasi perlu diseragamkan di serata dunia. Di dalam teori universalisme ini tiada penerimaan kepada keadaan setempat; tidak mementingkan kepercayaan ‘agama’; tiada istilah ‘nilai’, ‘norma’ dan budaya. Ia adalah teori ciptaan manusia berdasarkan fikiran dan kehendak sendiri dan hasil pemikiran Barat, membentuk penjajahan Barat ke atas dunia Timur. Dari segi pemakaian, kekuatan teori ini ialah mereka mampu lobi kefahaman mereka pada peringkat antarabangsa. Kerana itu, teori ini dianggap sejagat. Sebahagian besar daripada kita amat maklum bahawa prinsip dan amalan hak asasi Barat adalah ‘bias’ atau tidak adil; segala isi hak asasi itu ditentukan Barat. Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia dan triti berkaitan hak asasi dipengaruhi secara penuh oleh puak Barat. Kuasa veto pada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), sebagai badan pengawas hak asasi juga sememangnya dipelopori Barat. Kini, pada peringkat antarabangsa, sebarang ketidakpuasan hati mana-mana pihak terhadap pelaksanaan hak asasi boleh dibentangkan dalam beberapa proses PBB. Walaupun begitu, proses berkenaan tidaklah begitu terbuka dan pihak yang mahu sampaikan pandangan mengenai hak asasi perlu melalui kepayahan melobi sebelum dibenarkan membuat apa-apa pembentangan atau menyampaikan apa-apa cadangan dan pandangan kepada jawatan kuasa berkaitan hak asasi pada peringkat PBB. Sokong perundangan negara Dalam negara, suara kita masih lagi padu menyokong perundangan negara dan masih lagi boleh berhujah dengan teori relativisme. Kita hendaklah berusaha membawa suara ini kepada PBB. Secara teorinya, kita sentiasa boleh berhujah bahawa kita menerima hak asasi dalam konteks relativisme yang mempunyai dua pendirian utama: Pertama, relativisme yang ketat, iaitu tidak ada hak asasi manusia sejagat atau universal. Dan, semua kepercayaan atau agama dan nilai adalah budaya relatif, berkaitan dengan kesesuaian tempatan. Maka hak asasi hendaklah setiap masa bersandarkan kepada kepercayaan dan nilai tempatan. Dalam teori relativisme yang kedua, ia lebih longgar daripada yang pertama. Relativisme ini menerima prinsip hak asasi sejagat, tetapi pada masa sama menerima kemungkinan adanya persamaan dan perbezaan antara nilai tempatan dengan nilai sejagat. Dengan itu nilai tempatan diberikan tempat dalam menerima dan melaksana hak asasi, tetapi pada masa sama meraikan kesejagatan prinsip hak asasi. Kita mungkin boleh berhujah menggunakan kedua-dua aspek dalam teori relativisme ini untuk Malaysia pada peringkat PBB. Namun, kita perlu lalui proses melobi di PBB dan dari segi realitinya ia amat sukar. Oleh itu peranan badan bukan kerajaan (NGO) yang percaya kepada teori relativisme ini amat besar. Usaha ini hendaklah dijana dengan lebih berkesan; kita perlu ke peringkat PBB. Tidak lagi memadai untuk kita sekadar bersuara dalam negara dan kita hendaklah bersatu dan belajar mencontohi antara satu sama lain.
Penulis ialah Profesor Madya Kuliyyah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, Universiti Sains Islam Malaysia (UIAM)

Tangani Keganasan dengan Sains

Pendidikan sains dan teknologi membawa kepada perubahan dalam kehidupan. Kemajuan dalam bidang ini penting dalam pembangunan masyarakat sejagat. Hal ini juga tidak dapat disangkal ada kesan buruk berikutan kesibukan manusia pada hari ini dalam mengejar kemajuan dan kecanggihan sehinggakan mereka alpa dan menafikan kesan buruk yang bakal menimpa. Segala penemuan dan ciptaan sains dan teknologi lahir dari akal manusia kadangkala tersasar daripada tujuan sebenar kerana tidak mengikut lunas agama. Tidak hairanlah jika banyak ciptaan sains dan teknologi juga mengundang kemudaratan jika batas penerokaan ilmu sains tidak menepati apa yang diaturkan oleh agama. Pelbagai ciptaan yang cukup canggih hasil penemuan manusia dalam teknologi pertahanan mampu melindungi negara daripada diserang musuh. Pelbagai bentuk alat pertahanan daripada senjata sehinggalah kepada alat kelengkapan perang turut mengiringi kemajuan sains dan teknologi. Jika dilihat dari satu sudut, ciptaan dan penemuan ini mungkin boleh membawa kebaikan kepada negara. Banyak lagi kesan akibat kecanggihan alatan perang ini yang membawa kemusnahan dunia, termasuk alam sekitar dan juga banyaknya jiwa yang terkorban dek kerakusan manusia. Cuba kita singkap kisah pesawat Boeing 777 MH17 milik Malaysia Airlines yang ditembak jatuh pada 17 Julai 2014 di wilayah bergolak Torez, Ukraine di kawasan tidak jauh dari sempadan Russia. Semua penumpang dan anak kapal maut. Hasil penyiasatan antarabangsa mendapati pesawat MH17 ditembak jatuh menggunakan peluru berpandu udara dari permukaan (SAM). Peluru berpandu SAM ini adalah senjata tentera yang direka khas untuk mengesan dan memusnahkan pesawat pejuang musuh yang berkeupayaan untuk bergerak lebih laju daripada pesawat komersial seperti MH17. Pada awal 2016 ini, dunia dikejutkan dengan sebuah kawasan tumpuan pelancong di Istanbul yang digegarkan dengan letupan menyebabkan sekurang-kurangnya 10 terbunuh, manakala di Jakarta, enam maut akibat tindakan pengebom bunuh diri. Pengebom bunuh diri ini dikaitkan dengan kumpulan militan IS, iaitu kumpulan radikal yang menggunakan nama Islam dan kini menguasai sebahagian besar kawasan di timur Syria, di utara serta barat Iraq. Kumpulan ini menggunakan taktik ganas termasuk pembunuhan beramai-ramai musuh yang ditangkap, penculikan dan memenggal kepala petugas media dari negara luar sehingga menyebabkan campur tangan tentera Amerika Syarikat (AS). Di Palestin pula, setiap hari berlaku pembunuhan terhadap orang awam oleh tentera Israel. Apakah dunia harus berdiam diri dengan kerakusan manusia yang bijak pandai mencipta senjata tanpa penggunaan yang sewajarnya? Senjata biologi Penciptaan senjata biologi yang menggunakan patogen seperti bakteria, virus, atau organisme penghasil penyakit sebagai alat untuk membunuh, melukai atau melumpuhkan musuh. Dalam pengertian lebih luas, senjata biologi tidak hanya organisme patogen, malah toksin berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Justeru, senjata biologi tidak hanya menyerang manusia, tetapi juga haiwan dan tanaman. Dalam pembuatan senjata biologi, agen biologi adalah komponen penting yang harus diteliti terlebih dahulu sebelum diaplikasikan. Beberapa agen biologi dan penyakit yang pernah direncanakan untuk dijadikan senjata atau sudah pernah dijadikan senjata biologi di dunia ialah Bacillus anthracis (Antrax), Brucella sp. (Brucellosis), Chlamydia psittaci (Psittacosis), Coxiella burnetii (Demam Q), Vibrio cholerae (Kolera) dan Virus Ebola. Akhir-akhir ini kita dikejutkan pula dengan virus zika yang dikatakan sejenis senjata biologi yang dicipta, dikaitkan dengan agenda untuk mengurangkan populasi umat manusia. Sejauh mana kebenarannya, masih menjadi tanda tanya. Kesan penyalahgunaan ilmu sains menyebabkan masyarakat menganggap saintis sebagai seorang yang tidak berperikemanusiaan, tidak bertanggungjawab terhadap ciptaan mereka serta tidak beretika kerana penciptaan senjata yang membawa kemudaratan. Keghairahan dalam mengejar pengiktirafan dalam penghasilan sesuatu teknologi sehingga mereka alpa terhadap tanggungjawab sosial. Hakikatnya, apa juga kemajuan dicapai perlu berlandaskan nilai agama dan mengikut batas penerokaan ilmu ditetapkan. Natijahnya, barulah kemajuan dan pembangunan tidak terpesong dan tidak mendatangkan keburukan kepada ummah kerana keburukan itu kita juga yang menciptanya.
* Penulis ialah pensyarah kanan (Pendidikan Sains) Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris

Tanah Terbiar

BARU-BARU ini Parlimen Ba­ling telah menjalankan inisia­tif untuk memajukan ta­nah-tanah terbiar. Baja, benih dan bantuan pemasaran hasil keluaran pertanian dihulur pihak kerajaan. Tanah-tanah pertanian di kawasan berkenaan banyak yang terbiar dan tidak produktif. Sekiranya tanah-tanah berkenaan diusahakan dengan bercucuk-tanam, sudah tentu hasil keluaran pertanian dapat menampung keperluan penduduk setempat. Bukan setakat itu sahaja, kalau kena caranya hasil keluaran pertanian boleh dieksport ke luar negara. Syaratnya strategi pemasaran yang sesuai dan produk yang berkualiti.

Sesungguhnya pertanian satu perniagaan. Justeru, tindakan mantap dengan strategi dan pemantauan perlu dijalankan dengan sempurna. Kajian perbandingan dengan apa yang dilakukan di luar negara seperti Thailand, Holand, China, Eropah dan sebagainya boleh membantu memajukan tanah-tanah pertanian terbiar.

Antara yang boleh digunakan adalah pendekatan institusi ekonomi yang diperkenalkan Profesor North dari Amerika Syarikat. Beliau memperoleh anugerah Nobel Laurette dalam bidang sains ekonomi pada 1993. Pendekatan sains ekonomi ini telah digunakan untuk memajukan ekonomi di seluruh dunia dalam pelbagai aspek kehidupan.

Profesor North mengatakan bahawa ciri-ciri semula jadi sesebuah masyarakat atau budaya mereka perlu difahami – hasrat, masalah, tradisi, gaya hidup, cara berfikir, bekerja dan membuat keputusan dalam aktiviti kehidupan seharian perlu dikaji dengan mendalam. Naratif kehidupan sesebuah masyarakat dilingkungi kerangka perundang­an, ekonomi dan sosial mereka. Jadi, apabila perkara ini diketahui sedalam-dalamnya, maka jalan untuk mengubah cara hidup mereka secara komprehensif boleh dilaksanakan.

Polisi tanah boleh digubal untuk menentukan arah masa hadapan sesuatu kelompok masyarakat. Kemudian, barulah instrumen lain seperti akta, enakmen dan sebagainya diguna pakai. Seterusnya, pindaan yang berkaitan dibuat selaras dengan perubahan hidup masyarakat dinamik yang perlu dilakukan dari semasa ke semasa.

Pada 2014, Jabatan Pertanian melaporkan terdapat kira-kira 120,000 hektar tanah terbiar di seluruh negara. Keluasan ini hampir sama de­ngan seluruh Melaka, Negeri Sembilan, Perlis, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya jikalau dicampurkan. Keluasan berkenaan melibatkan tanah-tanah terbiar dalam pelbagai kategori guna tanah termasuk tanah-tanah kerajaan, tanah-tanah Rezab Me­layu, tanah-tanah berbentuk keagamaan, tanah projek perumahan terbengkalai dan tanah yang dimiliki agensi kerajaan.

Dengan tanah yang luas tetapi tidak produktif ini, punca kenapa terbiar perlu dicari supaya jalan penyelesaian boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian. Sudah tentu punca tanah terbiar tidak sama antara lokasi, kawasan, daerah, wilayah dan sebagainya.

Sebenarnya isu tanah terbiar juga menyinggung isu lain termasuklah keselamatan makanan. Menurut Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, negara mengimport nilai makanan RM221.81 bilion sejak 10 tahun lepas.

Sungguhpun, pelbagai usaha telah dijalankan untuk mengurangkan nilai import makanan ini, kita percaya ikhtiar dan daya usaha masih perlu diteruskan. Salah satu caranya adalah memajukan tanah-tanah pertanian yang terbiar. Secara umum, sekiranya kita boleh keluarkan nilai makanan dan mengeksport RM1,000 daripada sehektar tanah pertanian terbiar, dengan keluasan 120,000 hektar maka kita boleh keluarkan sebanyak RM120 juta nilai makanan pada sesuatu masa. Jumlah nilai makanan ini cukup besar untuk menjamin keselamatan makanan negara.

Bagaimanakah cara untuk menyelesaikan masalah tanah-tanah pertanian terbiar ini? Kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa punca tanah berkenaan terbiar perlu diperincikan. Langkah yang diambil Kerajaan Sarawak memansuhkan cukai tanah pertanian merupakan satu tindakan untuk memajukan tanah-tanah pertanian terbiar sekalipun mereka kehilangan hasil jutaan ringgit.

Melalui R&D didapati terdapat beberapa punca tanah terbiar di negara kita. Kajian di luar negara pula mendapati beberapa punca yang hampir serupa. Kajian yang dijalankan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan menunjukkan bahawa perundang­an tanah, sikap pemilik tanah dan kewangan mereka menjadi punca yang menyebabkan berlakunya tanah-tanah pertanian terbiar.

Sedikit-sebanyak perundangan berkaitan tanah menjadikan pemilik sukar untuk memajukan tanah-tanah mereka terutama apabila mereka tiada pengetahuan tentang kaedah tukar syarat tanah, proses pembangunan tanah dan sebagainya. Begitu juga dengan kedudukan kewangan pemilik yang kurang untuk memajukan tanah mereka.

Paling penting ialah sikap pemilik terhadap pemajuan tanah-tanah pertanian itu sendiri. Ada yang memiliki tanah di tempat lain, atau tinggal di luar kawasan, atau hanya memerap tanah berkenaan menanti waktu pencen untuk mengerjakannya. Ada pula pemilik yang sudah tua dan uzur dan tidak dapat menjalankan kerja-kerja di ladang. Ada juga pemilik yang hanya menunggu masa untuk menjual dengan harga yang tinggi jikalau ada permintaan untuk membeli tanahnya. Mereka tahu tanpa berbuat apa-apa di atas tanah pun, nilai tanah berkenaan akan meningkat terutama sekali apabila pembangunan menjadi semakin hampir dengan tanah mereka.

Jadi, apabila kajian telah disi­apkan dan punca-punca tanah terbiar mengikut kawasan telah diketahui, strategi untuk mengubah minda dan mengerjakan tanah boleh dimulakan. Pemilik yang berminat boleh dijemput. Sepakat membawa berkat. Tenaga profesional boleh membantu. Baja, biji benih dan peralat­an boleh dihulurkan. Pemantauan berkala boleh dijalankan. Kualiti produk pertanian boleh dikeluarkan. Pemasaran berjalan lancar. Kejayaan menanti di hadapan.

Tanah terbiar bukan lagi mundur dan tidak produktif tetapi maju dan menghasilkan. Pendapatan rakyat luar bandar meningkat. Negara menuju wawasan 2020 negara maju dan berpendapatan tinggi.

PROFESOR DR. ISMAIL OMAR ialah pensyarah di Jabatan Pengurusan Harta Tanah, Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia. Beliau juga Presiden Pertubuhan Profesional Tanah Malaysia (PERTAMA) dan penulis bersama buku Tanah Pertanian Terbiar – Pendekatan Ekonomi Institusi terbitan UKM pada 2014.

SOALAN LATIH TUBI PENGGAL 1

Antara soalan yang boleh dijadikan latihan. Isunya boleh diberi perhatian walaupun kualiti soalan agak kurang.
Bhg. C

1. Budaya inovasi menjadi keutamaan kepada pihak pentadbir negara untuk memacu pembangunan negara ke arah lebih maju dan berdaya saing. Jelaskan kepentingan pemupukan budaya inovasi kepada pembangunan negara.

2. Pertahanan negara penting untuk menjamin kedaulatan negara terus kekal. Bincangkan ancaman yang menggugat pertahanan negara.

3. Perpaduan kaum menjadi tunjang utama pembangunan negara Malaysia namun perpaduan menghadapi cabaran untuk terus dipelihara. Bincangkan.

4. Sektor pertanian memberi sumbangan besar kepada pendapatan negara. Pelbagai strategi dilakukan oleh kerajaan untuk menjana keupayaan sektor pertanian.  Bincangkan.

5. Jurang digital merupakan masalah yang dihadapi dalam usaha memperkasa penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam kalangan masyarakat di negara ini. Huraikan.

6. Kerajaan telah menggalakkan sektor pendidikan swasta bersama-sama merealisasikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan akademik serantau. Jelaskan potensi yang ada pada Malaysia untuk mencapai hasrat tersebut.

7. Program pembasmian kemiskinan kini lebih ditumpukan di bandar berikutan peningkatan peratus kemiskinan di kawasan bandar. Huraikan

8. Malaysia merupakan antara negara paling banyak memberikan subsidi kepada rakyatnya. Namun penghapusan subsidi terhadap rakyat membawa pelbagai kesan. Bincangkan.

9. Industri pelancongan kesihatan negara giat dipromosikan menerusi pelbagai inisiatif. Huraikan prospek industri ini dan langkah-langkah untuk mencapainya.

10. Gaya hidup mewah merupakan salah satu sebab golongan muda kini boleh diisytiharkan muflis. Bincangkan.

11. Kepesatan penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi di negara ini jelas dilihat melalui kadar penembusan penggunaan internet jalur lebar yang kian meningkat. Bincangkan.

12. Belia berpengetahuan tinggi merupakan aset penting bagi pembangunan sesebuah negara. Jelaskan.

900/2 : Program Transformasi Industri Pembinaan ( CITP )

Dilancar hari ini. Sebhg drp RMK 11.
4 Teras strategik :
1. Meningkatkan kualiti, keselamatan dan profesionalisme
2. Kelestarian alam sekitar
3. Produktiviti
4. Pengantarabangsaan

Antara sasaran –
Kurangkan kemalangan di tempat kerja
Mudahkan dapat permit pembinaan
Capai piawaian kelestarian
Tingkatkan upah dan produktiviti
Syarikat binaan capai 5 bintang