Membentuk minda, sikap kelas pertama cintakan kebersihan

Pemandangan segelintir penduduk di beberapa pekan serta bandar Australia berkaki ayam ketika keluar dari kenderaan untuk ke pasar raya atau bersiar-siar setiap kali tiba musim panas bukanlah sesuatu yang unik atau pelik. Malah, mengikut rakan yang pernah berkunjung ke New Zealand, perkara sama turut dilakukan penduduk negara itu setiap kali tiba musim panas.

Tahap kebersihan yang tinggi di bandar serta pekan di negara maju itu menyebabkan penduduknya hilang rasa jijik untuk memijak laluan pejalan kaki, tanah, rumput atau jalan raya tanpa sebarang alas kaki.

Apabila bercakap mengenai kebersihan, perkara pokok yang perlu ditangani adalah sikap masyarakat itu sendiri terhadap pengurusan kebersihan. Tidak dinafikan ada negara maju yang mengambil masa ratusan tahun untuk menerapkan budaya mementingkan kebersihan dan alam sekitar dalam kalangan rakyatnya.

Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Begitu juga dengan sikap dan tabiat masyarakat negara ini.

Dalam usaha membentuk minda, sikap dan tabiat serta budaya penduduk negara ini menjadi masyarakat berminda kelas pertama yang bertanggungjawab, memiliki nilai etika, progresif dan kesedaran tinggi dalam kebersihan serta keindahan persekitaran dan kelestarian alam sekitar, Solid Waste Corporation (SWCorp) menyediakan Pelan Transformasi Minda (PTM).

Berbekalkan enam fasa iaitu kesedaran, pendidikan, amalan, penghayatan, pembudayaan dan penyebaran, SWCorp berharap dapat mewujudkan persekitaran bersih dan indah serta hijau dan masyarakat bangga serta mahu turut serta mengekalkan kebersihan dan keindahan alam sekitar.

Berbalik kepada jumlah sisa pepejal negara, ia meningkat kepada 33,000 tan sehari pada tahun 2013 berbanding hanya 19,000 tan sehari pada tahun 2005.

Bukan itu sahaja, kadar kitar semula nasional masih rendah iaitu 10.5 peratus berbanding negara maju yang sudah melebihi 40 peratus.

Lebih menyedihkan, kandungan sisa makanan dalam sisa pepejal yang dibuang juga adalah tinggi iaitu sebanyak 45 peratus atau 15,000 tan sehari. Daripada jumlah ini, sebanyak 60 peratus atau 8,000 tan sehari adalah pembaziran makanan yang boleh dikurangkan (bersamaan dengan sumber bekalan makanan untuk seramai enam juta orang).

Cabaran terap semangat cinta kebersihan, kurang bazir

Antara cabaran dihadapi dalam menerapkan semangat cintakan kebersihan dan mengurangkan pembaziran adalah kurang penekanan terhadap pendekatan mendidik dan membentuk masyarakat supaya menghargai dan bertanggungjawab terhadap kebersihan persekitaran dan pengurusan sisa pepejal yang sempurna.

Tahap kesedaran masyarakat yang rendah mengenai keperluan untuk mengamalkan 3R (kurangkan, guna semula dan kitar semula) berikutan kurang pengetahuan dan tidak menghargai nilai sisa pepejal terutama dalam situasi sekarang yang mana sumber asli semakin berkurangan turut memburukkan keadaan.

Bukan itu sahaja, semangat sukarelawan dalam kalangan masyarakat untuk sama-sama memastikan keadaan persekitaran sentiasa bersih dan indah juga masih belum memuaskan. Kebanjiran warga asing di negara ini yang mempunyai tabiat dan budaya mengenai kebersihan yang berbeza turut menyukarkan untuk memastikan tahap kebersihan yang mapan.

Sikap masyarakat menganggap tanggungjawab membersihkan persekitaran di atas bahu pihak berkuasa turut menambah masalah. Tanpa rasa bersalah sampah dibuang merata-rata kerana sentiasa berasakan ada pekerja pembersihan akan mengutip sampah mereka, dan ini benar-benar tidak membantu dalam meningkatkan kebersihan.

Selain itu, antara cabaran dikenal pasti adalah kekangan kewangan negara kerana kos penyediaan infrastruktur yang tinggi dan semakin meningkat. Kemudahan 3R masih lagi tidak mencukupi dan menyeluruh.

Tapak membina kemudahan juga terhad dan sukar diperoleh. Lebih membimbangkan, jangka hayat tapak pelupusan sisa pepejal sedia ada yang semakin berkurangan. Ini kerana, persepsi masyarakat yang tidak menerima kemudahan pelupusan dan pengolahan sisa pepejal yang dibina berhampiran dengan kawasan mereka yang kadang kala disebabkan kepentingan pihak tertentu.

Selain itu, negara turut berdepan kekurangan kepakaran dalam teknologi terkini pengurusan sisa pepejal, selain pengetahuan yang rendah mengenai kemudahan dan faedah pengolahan sisa pepejal yang terkini.

Bagi melaksanakan PTM ini, SWcorp menggunakan pendekatan strategik sebagai elemen penting untuk memastikan pelaksanaannya dapat dilakukan dengan berkesan dan memastikan hasil ditetapkan dapat direalisasikan.

Pendekatan itu dikenali sebagai C4E iaitu Communicate (komunikasi), Educate (mendidik), Engage (membabitkan), Empower (memberi tanggungjawab) dan Enforce (menguatkuasa) dan WHM iaitu Winning The Hearts And Minds (memenangi hati dan minda).

Komunikasi berkesan adalah pendekatan utama dan penting dalam pelaksanaan pelan transformasi ini. Kaedah yang digunakan bersesuaian dengan kumpulan sasaran serta jenis maklumat pendidikan yang ingin disampaikan.

Usaha mendidik masyarakat dalam menukar minda itu boleh dilaksanakan secara formal dan sebaliknya, untuk mengembangkan potensi serta membentuk kepelbagaian kefahaman, kemahiran dan amalan.

Pembabitan semua pihak bagi menjayakan program dirancang amat penting kerana penjagaan kebersihan persekitaran dan alam sekitar adalah tanggungjawab bersama.

Agensi kerajaan, swasta, pertubuhan bukan kerajaan (NGO) serta aktivis kebersihan dan alam sekitar perlu diajak bersama dalam menjayakan program untuk mendekati serta memenangi hati dan nurani masyarakat bagi mereka turut menyokong, membabitkan diri dan menjayakan program dan aktiviti yang dijalankan agensi berkenaan.

Melalui pendekatan ini, SWCorp berharap masyarakat dapat diberi tanggungjawab melaksanakan aktiviti yang sesuai mengikut keperluan komuniti seperti mengaturkan sendiri program gotong-royong, penyeliaan dan pemantauan tahap kebersihan, menguruskan pusat kitar semula dan pengkomposan.

Penguatkuasaan tegas, adil

Penguatkuasaan adalah satu kaedah yang mampu memberikan kesan mendalam sekiranya ia dilaksanakan dengan tegas tetapi adil, telus dan berterusan.

Kaedah ini khususnya perlu untuk membendung segelintir golongan masyarakat yang masih degil, tidak berdisiplin dan tidak memberi kerjasama serta mementingkan diri yang mempunyai tabiat buruk dalam menjaga kebersihan persekitaran.

Menerusi WHM ini, masyarakat akan didampingi dengan cara yang lebih berkesan untuk mendapatkan sokongan, kerjasama dan penerimaan dalam menjayakan segala strategi dan program direncanakan.

SWCorp menggariskan pendekatan 3’O’ iaitu Open Heart (berlapang hati) iaitu sentiasa membuka pintu hati untuk menerima secara ikhlas tanpa prejudis bagi mewujudkan suasana yang sentiasa harmoni dan saling hormat-menghormati.

Open Mind (minda terbuka) iaitu bersifat terbuka dan bersedia menerima pandangan daripada pihak luar dan dalaman yang boleh digunakan untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan prestasi. Open Door (terbuka) iaitu sentiasa memberi akses kepada semua pihak dan peringkat melalui pelbagai saluran.

Masyarakat perlu melihat dengan mata hati dan menghargai keperluan penjagaan alam sekitar. Ini kerana, ia adalah anugerah dan amanah daripada Pencipta.

Menerapkan kefahaman dalam masyarakat bahawa pengurusan sisa pepejal dan kebersihan persekitaran adalah tanggungjawab bersama. Misalnya, dalam majlis atau acara, pihak penganjur boleh menyediakan tong sampah 3R dan mengingatkan masyarakat supaya tidak mencemarkan longkang.

Pengiktirafan dan penghargaan juga boleh diberikan kepada pihak yang mempelopori atau bertanggungjawab menjaga kebersihan dan pengurusan sisa pepejal.

Menggunakan pendekatan amalan agama bagi aspek kebersihan turut menjadi strategi dalam PTM ini. Dalam Islam sendiri, kebersihan itu adalah sebahagian iman. Justeru, sebagai penganut Islam, kita perlu mengutamakan kebersihan dan keindahan kerana ia disukai Allah.

Terap disiplin, patuhi peraturan

Strategi lain dalam PTM adalah menjadikan masyarakat yang berdisiplin dan mematuhi peraturan yang berkaitan alam sekitar dan kebersihan termasuk menerapkan pendidikan dan kesedaran kepada pemegang taruh (pemain industri pengurusan sisa pepejal dan NGO) mengenai peraturan dan penguatkuasaan yang berkaitan dengan pengurusan sisa pepejal dan kebersihan persekitaran.

Kita mahu melahirkan masyarakat yang mengutamakan keindahan dan kebersihan alam sekitar dengan mewujudkan persekitaran bersih dan indah. Kita mahu masyarakat menghargainya dan bangga serta ingin mengekalkan kebersihan, selain menerapkan sifat jijik terhadap kekotoran.

Menangani Banjir

Langkah pengurangan risiko

Banyak yang boleh kita pelajari daripada pengalaman banjir besar kali ini. Jika tiada sebarang tindakan adaptasi dan tebatan, kita bakal mengalami bencana banjir lebih besar 100 atau 1,000 tahun akan datang! Soalnya, banyak mana dana yang mampu dicurahkan di lembangan Sungai Kelantan atau sungai besar lain untuk mengelakkan bencana banjir besar berulang?

Saya percaya jika kita memahami fenomena banjir besar tahun lalu, banyak tindakan kecil dan sederhana secara berterusan boleh dilakukan untuk mengurangkan risiko banjir.

Kelantan umpamanya, perlu ada dasar, perancangan dan pelan tindakan mengurangkan risiko banjir yang mantap. Pelan ini perlu diintegrasi dengan pelan pembangunan sosial dan ekonomi supaya ia dapat dilaksanakan secara berkesan dan berterusan.

Sebahagian besar tebing Sungai Lebir terhakis teruk.

Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian:

1) Kemerosotan kualiti alam sekitar menjadi punca utama kejadian bencana dan kemusnahan besar harta benda akibat banjir. Aktiviti pembersihan hutan dan pertanian perlu dirancang dan diurus secara berhemah untuk meminimumkan impak alam sekitar. Kawasan bertebing curam tidak boleh diteroka dan perlu dibiarkan dalam keadaan tabii. Zon penampan sepanjang persisir sungai perlu diperkenalkan untuk menghindar daripada proses hakisan tebing dan kemusnahan penempatan penduduk.

2) Kaji semua kawasan dilanda banjir yang mengakibatkan kemusnahan harta benda. Dapatkan jawapan kepada apakah punca atau kuasa pemusnah? Apakah punca ini dapat dihindarkan pada masa hadapan? Apakah ada cara untuk meminimumkan risiko bencana banjir berulang? Rancang proses pemulihan berasaskan kepada jawapan yang tepat dan keupayaan jangka panjang.

3) Beberapa bandar, pekan dan kampung dinaiki air banjir perlu dikaji dengan teliti. Ada yang ketinggian air banjir mencapai 15 meter. Apakah punca sebenar paras banjir boleh naik setinggi itu? Bolehkah kita menerima hakikat banjir begini berulang? Jika bandar atau pekan ingin dikekalkan di tempat asal, apakah langkah mitigasi yang boleh dilaksanakan untuk menghindar bencana banjir akan datang? Perlu ada perancangan pembaharuan bandar.

4) Banyak kawasan yang kurang sesuai untuk penempatan dan selalu berhadapan dengan banjir telah dibangunkan secara sah atau haram. Apakah tindakan yang perlu dilakukan kerajaan atau penduduk itu sendiri? Dasar menghindar penempatan di kawasan berisiko bencana banjir tinggi perlu diwujudkan. Beberapa penempatan dan perkampungan perlu dipindahkan di kawasan lebih selamat secara segera dan beransur-ansur.

5) Kebanyakan jambatan dibina merentasi sungai dan cabang Sungai Lebir dan Galas telah ditenggelami air banjir mencapai hingga lima meter. Ada jambatan yang rosak, ada pula bertahan dan menjadi penghalang laluan air banjir sehingga menyebabkan kampung berhampiran mengalami bencana teruk. Reka bentuk jambatan baharu perlu mengambil kira fenomena paras banjir terbaharu dan jambatan sedia ada perlu diganti dengan yang reka bentuk baharu secara beransur.

Belajar daripada bencana

Kita perlu belajar daripada bencana banjir besar terbaharu untuk berhadapan dengan peristiwa banjir masa hadapan. Tahniah kepada Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana berpandangan jauh menyediakan dana RM20 juta untuk mengkaji bencana alam, khususnya bencana banjir besar tahun 2014.

Ahli akademik perlu mengambil peluang melaksanakan seruan ini dan memberikan jawapan yang sangat diperlukan oleh kerajaan dan masyarakat. Marilah kita bersama mengamalkan budaya mengurangkan risiko bencana.

Penulis ialah Naib Canselor Universiti Malaysia Terengganu dan juga Ketua Kluster, Sumber Asli dan Alam Sekitar, Majlis Profesor Negara

Penggal 2, Cara menentukan jenis graf :

1. Graf Bar Kompaun

– keyword : (a) mempunyai satu perkara sahaja

2. Graf Bar Komponen

– keyword : satu perkara sahaja serta mempunyai perkataan jumlah

3. Graf Bar Piramid Kompaun

– keyword : (a) mempunyai dua tempat/perkara (cth : sabah dan Sarawak)

(b) tertulis tahun(cth: 2004,2005 dan 2006)

4. Graf Bar Memesong

– keyword : kadar perubahan/peratus perubahan

5. Graf Gabungan (Graf garis and graf bar kompenen)

– keyword : (a) mempunyai dua soalan dan kedua-dua soalan ada perkataan jumlah

(cth: jumlah komersial utama utama terpilih mengikut kes dan jumlah kerugian kes)

6. Graf Gabungan (Graf garis and graf bar kompaun)

– keyword : (a) mempunyai dua perkara serta mempunyai perkataan aliran dalam soalan

(cth: nilai import dan eksport serta aliran imbangan)

7. Graf Garis Kompaun

– keyword : mempunyai perkataan aliran

8. Graf Garis Memesong

– keyword : mempunyai perkataan aliran kadar perubahan

9. Graf Garis Komponen

– keyword : mempunyai perkataan jumlah aliran

10. Carta Pai Bertingkat

– keyword : (a) mempunyai perkataan carta dalam soalan

(b) mempunyai dua soalan

(c) satu tahun sahaja (cth : pada tahun 2006)

11. Carta Pai

– keyword : (a) mempunyai perkataan carta dalam soalan

(b) mempunyai perkataan perbandingan dalam soalan

Liberalisme

Isu ajaran sesat bukanlah satu perkara yang asing dalam kamus kehidupan umat Islam. Ini kerana ia datang seiring dengan kehidupan manusia. Namun, masih terdapat ramai kalangan umat Islam yang begitu mudah terjebak dengan fenomena ajaran sesat tersebut. Meninjau realiti umat Islam akhir-akhir ini, ramai orang bercakap mengenai fahaman liberal. Ada yang memahami liberalisme itu sebagai satu bentuk falsafah.

Tidak kurang pula yang menganggap falsafah liberalisme itulah yang mampu membawa kemajuan kepada manusia dan masyarakat. Falsafah liberal itu pada hakikatnya adalah satu bentuk pembebasan atau kemerdekaan bakal memungkinkan manusia mencapai tahap kejayaan.

Dari sudut sejarah, fahaman liberal sebenarnya muncul ketika meletusnya Revolusi Perancis pada tahun 1789. Perjuangan pekerja menerusi slogan kebebasan (liberte), kesamaan (egalite) dan persaudaraan (fratenite) telah menjadi prinsip bagi penyingkiran kekuasaan. Dalam bidang ekonomi liberalisme dihubungkan dengan sistem pasaran bebas. Kerajaan tidak berhak campur tangan dan campur tangan kerajaan jika berlaku pun, ia hanyalah dalam bentuk yang paling minimum.

Liberalisme membiarkan kapitalisme menguasainya, penentuan harga adalah berdasarkan kuasa pasaran. Ia turut menyerap masuk prinsip spekulasi dan pelobian dalam memperoleh sesuatu. Natijahnya, wujud perlumbaan dan persaingan yang hebat bagi erebut penguasaan pasaran.

Prinsip kesamarataan

Dalam hubungan sosial pula, liberalisme memberikan makna ke atas prinsip kesamarataan. Ia amat berkait rapat dengan kecenderungan perjuangan golongan feminis, iaitu prinsip persamaan jantina. Ini seterusnya membawa kepada lahirnya istilah gender, kepupusan kawalan sosial terhadap seseorang dan runtuhnya institusi kekeluargaan.

Wanita berhak menentukan corak kehidupannya sendiri, dan dalam menentukan corak kehidupan itu ia tidak memerlukan sebuah kehidupan berkeluarga. Mereka menentang ungkapan wanita hanya berfungsi untuk melahirkan anak atau kilang bayi, malah menganggapnya sebagai satu penghinaan terhadap kaum wanita.

Tetapi, sebenarnya antara fungsi perkahwinan menurut Islam adalah untuk memperbanyakkan zuriat sebagai kesinambungan kehidupan. Oleh kerana kecewa dengan tanggapan tersebut, maka prinsip liberalisme ini menekankan bahawa wanita berhak menentukan nasibnya sendiri. Tidakseorang pun boleh memaksa atau berhak untuk menyekatnya. Wanita menjadi kuasa baru dalam pelbagai hal, sama ada politik, pengurusan mahupun ekonomi.

Pola ini sedang berkembang luas di seluruh dunia. Nisbah yang hampir sama antara lelaki dan wanita menyebabkan nilai masyarakat terhadap kehidupan wanita telah berubah. Untuk membuka pasaran dan mencari keuntungan, perlu ada produk khusus untuk wanita dan kerana itu, produk yang berkait dengan keperluan wanita semakin banyak, baik yang berupa pakaian, barangan kecantikan, perhiasan, elektrik mahu pun majalah.

Jika dilihat pasaran majalah, majalah khusus untuk wanita lebih banyak daripada majalah khusus untuk lelaki atau pun lain-lain bidang profesional. Jika dilihat dari aspek pertumbuhan gedung membeli- belah, kedai yang menjual perkakasan wanita adalah lebih banyak daripada lain-lain barangan. Dari perspektif Islam pula, fahaman liberalisme ini sangat berbahaya. Hal ini kerana konsep liberal dikaitkan dengan kebebasan untuk memilih agama dan mengamalkan apa yang dipercayainya selaras dengan prinsip rasional seseorang.

Prinsip untung, rugi jadi sandaran

Agama dilihat sebagai hak peribadi, dan orang lain tidak boleh menentukannya. Konsep baik dan buruk dinilai berdasarkan perspektif individu, perspektif kemasyarakatan tidak lagi menjadi teras pegangan. Prinsip untung, rugi menjadi sandaran, dan kerana itulah sesuatu tindakan akan dibuat berdasarkan prinsip tersebut. Melalui pemahaman itulah kita dapat kata-kata yang sengaja diadakan bagi menghalalkan apa yang dilakukan.

Umpamanya, kita biasa dihidangkan dengan ungkapan ‘Aurat tidak perlu ditutup, yang penting iman wujud di dalam hati, ‘Orang berzina tidak boleh dihukum, kerana kerelaan hati pasangan’, ‘Duduk serumah tanpa ikatan perkahwinan tidak salah selagi tidak berlaku perzinaan’ dan yang terakhir program ‘Saya mahu sentuh anjing’.

Prinsip itu berkembang dan menjadi budaya masyarakat Malaysia. Walaupun prinsip Islam liberal diharamkan secara jelas, namun nilai-nilainya semakin berkembang dalam kalangan masyarakat Islam. Berdasarkan perkembangan dan pertembungan budaya melalui pendidikan, proses sosial dan teknologi maklumat, fahaman liberal dalam masyarakat semakin mengambil tempat. Keluarga yang mempunyai kawalan mutlak terhadap kebebasan anak-anak mula terhakis apabila merasakan anak-anak perlu diberikan kebebasan.

Anak yang berkerjaya menjadikan ikatan kekeluargaan semakin longgar atas desakan kesibukan masa dan keperluan profesional. Inilah namanya kebebasan, dan akhirnya kebebasan itu menjerat kebebasan orang lain. Harga sebuah kebebasan itu menjadi terlalu mahal, dan ada kalanya melanggar kebebasan orang lain.

Prinsip liberalisme itu turut berkembang dalam pemikiran umat Islam sehingga akhirnya pegangan tradisi tentang agama akan berubah. Walaupun perkembangan Islam liberal di Malaysia masih terkawal dan tidaklah sehebat di Indonesia melalui bentuk pertubuhan dan organisasi, namun pihak kerajaan dan pihak berkuasa agama perlu bertindak tegas menghadapi ancaman fahaman dan pemikiran liberal ini daripada merebak dan mengeruhkan keharmonian penghayatan Islam dalam kalangan masyarakat Islam di Malaysia.

Program berunsurkan liberal perlu dipantau dari semasa ke semasa dan perlu diharamkan jika ia memudaratkan keamanan negara.
BH.

Sumbangan R&D

Sumbangan penyelidikan kepada negara tidak boleh dilihat hanya dari sudut berapa produk yang dihasilkan, dipaten dan dikomersialkan. Penyelidikan menjadi nadi utama universiti di mana- mana pun di dunia dalam meneroka ilmu baharu selain memperkasakan dapatan sebelum ini. Penghasilan produk hasil daripada penyelidikan dan pengkomersialan hanyalah sebahagian daripadanya.

Hasil penyelidikan dapat dilihat daripada begitu ramai siswazah dikeluarkan oleh universiti kita yang diperkayakan pengalaman dan ilmu pengetahuan melalui proses pendidikan mengenai kajian untuk perolehan data, termasuk membantu cendekiawan meneliti pelbagai disiplin ilmu secara emperikal mahupun mengikut kaedah dan metodologi lainnya dalam kerja lapangan, kerja di makmal dan sebagainya.

Siswazah diajar menggunakan dapatan penyelidikan yang diteruskan apabila mereka mula memasuki dunia kerjaya, termasuk dalam industri yang sebenarnya tidak termasuk pun pengiraannya dalam penghasilan produk apatah lagi pengkomersialan.

Hal ini perlu difahami kerana hampir semua ilmu yang diajar di universiti bukan lagi berasaskan hafalan dan menurunkan semula apa yang dibaca, kepada kertas jawapan dalam peperiksaan bertulis. Ia hanya sebahagian daripada peratusan keperluan untuk pengijazahan, dan inilah yang membezakan universiti dengan sekolah atau institusi pengajian yang lebih awal, walaupun sebahagian asas ini bermula pada peringkat sekolah tinggi dan matrikulasi.

Pengukuran sebenar kejayaan

Hasil penyelidikan juga perlu dilihat dalam tanda aras yang betul jika mahu membuat pengukuran secara objektif apatah lagi jika dibuat pengiraan purata secara mudah yang membabitkan kerja yang tidak seimbang di antara pelbagai universiti yang ada. Sesetengah universiti, terutama yang mempunyai sejarah lama dan usaha kerja penyelidikan yang lebih banyak berbeza dengan sebahagian besar universiti lain yang sedang bergerak ke arah yang sama.

Dari sudut penghasilan produk untuk dipatenkan pun, kita boleh melihat dengan jelas perbezaan antara universiti di Amerika Syarikat yang berusia jauh lebih lama dari negara ini dengan universiti kita. Misalnya pada tahun 2004 permohonan paten daripada AS$225 juta hanya 0.25 peratus yang dicapai dan perolehan paten hanya sekitar 0.09 peratus.

Pendapatan daripada pelesenan AS$27,825. (Sumber AUTM, ASTP, Milklen Institute). Pengukuran sebenar kejayaan usaha penyelidikan dan inovasi juga perlu dilihat dari segi bagaimana dana yang diberi dapat digunakan dalam proses keilmuan universiti dan fundamental yang jelas untuk faedah penerokaan dalam sesuatu bidang malah juga memperkasakan penemuan sebelum ini.

Yang nyata ekosistem yang ada juga belum menyokong sepenuhnya usaha pengkomersialan produk kerana ada jurang yang nyata antara apa yang dihasilkan di makmal dengan keperluan sebenar industri. Industri selalunya mengharapkan produk sedia dipasar dan diguna daripada mengeluarkan pelaburan besar untuk meningkatkan skala penghasilan produk berkenaan untuk tujuan pasaran.

Pelabur seboleh mungkin enggan untuk berbuat demikian kerana risiko yang ada, malah disebabkan oleh adanya kegiatan penyelidikan dan pembangunan dalaman mereka yang sesetengahnya jauh lebih berintensifkan keuntungan berbanding dengan apa yang dihasilkan oleh universiti. Tempoh masa untuk memperoleh keuntungan daripada dana yang dilaburkan untuk universiti juga akan lebih panjang dan lama.

Pembinaan negara bangsa

Hakikatnya hasil penyelidikan di universiti juga perlu melihat kepada sumbangan besarnya dalam penghasilan inovasi sosial dan pembangunan masyarakat yang lebih menyeluruh serta pembinaan tamadun yang berteraskan ilmu.

Ada banyak usaha sedemikian dalam membantu masyarakat dalam era berlakunya proses pemindahan ilmu sekarang ini hasil daripada usaha penyelidikan yang dibuat. Dalam erti kata lain, hasil penyelidikan yang ada dapat diturunkan dan dikongsi terus dengan masyarakat melalui usaha penyelidikan di universiti tanpa menghasilkan produk khusus, sebaliknya memperkukuhkan teknologi yang ada dan digunakan dalam masyarakat.

Ini tentunya lebih bermakna, pada masa sama, universiti secara berterusan memanfaatkan dana yang ada untuk menerokai pelbagai disiplin ilmu, membina jaringan kerjasama dan memanfaatkan hasil dapatannya menerusi penghasilan dalam jurnal yang dirujuk dan diterima di seluruh dunia.

Penyelidikan dan inovasi menjadi satu daripada komponen utama universiti yang dapat menjadi hak milik rakyat dan menjadi teras kepada pemikiran dan cara bekerja yang tidak hanya menggunakan emosi tetapi fakta dan data jelas, yang bermula dari proses kerja di makmal dan lapangan sebenar menggunakan metodologi penyelidikan dan dihasil melalui pendidikan tinggi di universiti.

Penyelidikan dalam bidang sastera, budaya, arkeologi, sosiologi anthropologi, seni, pengurusan, perakaunan dan banyak lagi b
idang ilmu lain juga sering tidak menghasilkan dapatan dalam bentuk produk untuk dikomersialkan tetapi sangat penting dalam proses pembinaan negara bangsa.

Kerana itu membuat tafsiran data daripada dana penyelidikan perlu dibuat secara menyeluruh tanpa prasangka dan deskripsi mudah kerana ia akan memberi kesan psikologi dan persepsi yang mengganggu proses dan usaha yang dibuat selama ini.
Sumber : BH

Isu kemiskinan dan cara mengatasi.

Sebanyak dua juta atau 28.7 peratus daripada tujuh juta isi rumah di negara ini masih dikategorikan sebagai miskin bandar dengan pendapatan di bawah paras RM3,000 sebulan.

Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdul Wahid Omar berkata, sehubungan itu, kerajaan akan terus meningkatkan pendapatan rakyat seiring dengan pergerakan kos hidup dan seterusnya menikmati kualiti kehidupan yang lebih baik.

Katanya, ia akan dilakukan dengan mempergiatkan agenda transformasi ekonomi yang memberi fokus kepada modal insan, peningkatan dalam produktiviti serta kreativiti dan inovasi.

Walau bagaimanapun, menurut beliau, lima juta isi rumah lagi atau 71.3 peratus kini mampu menjana pendapatan bulanan melebihi RM3,000 iaitu peningkatan ketara setakat awal tahun ini berbanding hanya 61.3 peratus isi rumah pada 2012.

“Kerajaan juga akan terus memberi tumpuan kepada aspek pembangunan sosial dan mengambil langkah bersesuaian dalam usaha membantu rakyat menangani beban kos sara hidup yang semakin meningkat.

“Kerajaan juga akan menyediakan lebih banyak rumah mampu milik serta kemudahan Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M) dan Klinik 1Malaysia yang menawarkan barangan serta perkhidmatan pada harga berpatutan kepada semua lapisan rakyat,” katanya.

Abdul Wahid berkata demikian ketika menjawab soalan Datuk Irmohizam Ibrahim (BN-Kuala Selangor) berhubung Model Baru Ekonomi (MBE) dan pergerakan gaji serta pendapatan per kapita rakyat menjelang 2020 dalam sidang Dewan Rakyat hari ini.

Menurut beliau, sasaran MBE untuk meningkatkan pendapatan per kapita rakyat kepada RM49,000 menjelang 2020 masih berada di landasan tepat dengan peningkatan yang ketara melalui pelbagai pemboleh ubah ekonomi.

“Dalam tempoh lima tahun antara 2008 dan 2013, ekonomi kita telah meningkat pada kadar purata 5.1 peratus setahun manakala jumlah gaji naik pada kadar lapan peratus setahun.

“Ini telah membolehkan nisbah atau peratusan gaji kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) meningkat daripada 29.3 peratus pada 2008 kepada 33.6 peratus pada 2013 sekali gus memberi makna pembahagian hasil peningkatan ekonomi yang adil,” katanya.

Katanya, dalam tempoh itu, indeks harga pengguna (IHP) juga telah meningkat daripada 98.3 kepada 110 iaitu peningkatan tahunan sebanyak 2.3 peratus yang menggambarkan peratusan pertambahan pendapatan isi rumah lebih tinggi berbanding kenaikan kadar inflasi.

“Di samping itu, pendapatan 40 peratus isi rumah terendah juga telah meningkat daripada RM1,440 pada 2009 kepada RM1,847 (2012) dan RM2,312 pada tahun 2014 iaitu peningkatan 10 peratus setahun dalam jangka masa itu,” katanya.

Artikel Penuh: http://www.utusan.com.my